ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเล

อ่านเพิ่มเติม