ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด : 81

อ่านเพิ่มเติม

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๓-๐๘๙๔ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด : 88

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณสามแยก ศพด.โนนเขือง-โนนเจริญ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด : 71

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง(ซอยหนองหิน)หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด : 84

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด : 62

อ่านเพิ่มเติม