ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๓-๐๘๙๔ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณสามแยก ศพด.โนนเขือง-โนนเจริญ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม