ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมเนื่องในวันสำคัญของชาติ

เนื่องในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ นำคณะผู้บริหาร นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานในสังกัด นายอนุชิด สีแสด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 อสม.หมู่ 11 แล พ.ต.อ.อุทัย ปุชิน ผู้กำกับสภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก) โดยร่วมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า บริเวณหอประปา หมู่ที่ 11 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศปิดตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การปิดตลาดนัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศเลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม