ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ 8 (หน้าบ้านนายคำตัน ภาระพันธ์ถึงถนนใหญ่)

จ้างปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ 8 (หน้าบ้านนายคำตัน ภาระพันธ์ถึงถนนใหญ่)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ 4(สามแยกนายโอภาส แก้วทน(ส.อิฐ)ถึง นาหนองนกเขียน)

จ้างปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ 4(สามแยกนายโอภาส แก้วทน(ส.อิฐ)ถึง นาหนองนกเขียน)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ 2(จากแยกนานายถาวร คำสิงหา ถึง นานางนงค์ สีหาธรรม)

จ้างปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ 2(จากแยกนานายถาวร คำสิงหา ถึง นานางนงค์ สีหาธรรม)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ 3(จากสามแยกนานายอรัญ เข็มธนู ถึง สามแยกถนนบุณฑริก-เดชอุดม(ทางหลวง2182)

จ้างปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ 3(จากสามแยกนานายอรัญ เข็มธนู ถึง สามแยกถนนบุณฑริก-เดชอุดม(ทางหลวง2182)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ 7 (จากนานายเดิม สายสี ถึง นานายคำสอน สุยังกุล)

จ้างปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ 7 (จากนานายเดิม สายสี ถึง นานายคำสอน สุยังกุล)

อ่านเพิ่มเติม