สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566

ดูทั้งหมด : 111 สถิติเรื่

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดูทั้งหมด : 97 ดูหน้านี้

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อหมู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดูทั้งหมด : 98 วันที่ 3 ก

อ่านเพิ่มเติม

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2566

ดูทั้งหมด : 131 ดูหน้านี้

อ่านเพิ่มเติม

รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม