กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่องการควบคุมกิการตลาด พ.ศ.2559

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ

ดูหน้านี้ : 1107
วันนี้: 1
รวมทั้งหมด: 185705