จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สามแยกบ้านนายสำลี ถึง สามแยกวัดบ้านขุมคำ)หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม