ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชนของท่านให้ถูกต้อง
กรุณากรอกเบอร์ของท่าน 10 หลัก เช่น 0815665859
กรุณากรอกรายละเอียดของท่าน
(๑) งานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อเสนอแนะของประชาชน
(๒) งานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน
(๓) งานบริการให้คำปรึกษา
(๔) งานบริการข้อมูลข่าวสาร
(๕) งานอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของนายกเทศบาลตำบลนาโพธิ์