ระบบรับเรื่องร้องทุกข์

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชนของท่านให้ถูกต้อง
กรุณากรอกเบอร์ของท่าน 10 หลัก เช่น 0815665859
กรุณากรอกรายละเอียดของท่าน
(๑) งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะของประชาชน
(๒) งานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
(๓) งานบริการให้คำปรึกษา
(๔) งานบริการข้อมูลข่าวสาร
(๕) งานอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของนายกเทศบาลตำบลนาโพธิ์