ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านค่าย-บ้านขุมคำ(คุ้มโคกเอน) หมู่ที่ 2-7 ตำบลนาโพธิ์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,0000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ

แสดงความคิดเห็นของท่าน