ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับกำนัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. ฝ่ายปกครอง ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บ้านกลาง หมู่ 5 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งยังได้มอบน้ำดื่ม ผลไม้และของเปรี้ยวเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่เดินทางสัญจรไปมาผ่านเส้นทางด้วย…และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30 น. ท่านปภูศักดิ์ จินตะเวช สส.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมจุดบริการประชาชนบ้านกลาง หมู่ 5 พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดด้วย…..เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ