การประชาคมระดับตำบลนาโพธิ์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่ ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการประชาคมระดับตำบลนาโพธิ์ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันตำบลนาโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-11 พร้อมตัวแทนประชาคมหมู่บ้านละ 5 คน ประชุมหารือเพื่อขอมติในการขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ในการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์หลังใหม่

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ

แสดงความคิดเห็นของท่าน