ขอเชิญชวน สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการ และประชาชนชาวตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี “ถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ ศีล ทาน ภาวนา จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน “

ณ วัดศรีเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรม – การบิณฑบาตรของพระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป -กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ)

ดูหน้านี้ : 249
วันนี้: 1
รวมทั้งหมด: 185732

แสดงความคิดเห็นของท่าน