โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ ต้อนรับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ มมท.อุบลราชธานี พร้อมคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ในการติดตามตรวจเยี่ยมเยาวชน และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ของโรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ สังกัด เทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน