ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยโนนป่าแดง จากสามแยกนานางวันดี คำชุม ถึงถนนสายบุณฑริก-เดชอุดม(ทางหลวง ๒๑๘๒) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของท่าน