ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บริเวณข้างโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของท่าน