ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ จากนานายสาคร ทองตื้อ ถึง นานายประดิษฐ์ แก้วนนท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็นของท่าน