การจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้กับประชาชนกรณีขอเปิดทางจำเป็น

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เว

อ่านเพิ่มเติม

การระงับเหตุเพลิงไหม้โรงเรือนและคอกสัตว์ ของนางเพชรบูรณ์ ดุจดา หมู่ 6

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เว

อ่านเพิ่มเติม

การบริการสาธารณะเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (การซ่อมแซมถนนที่ชำรุด)

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย น

อ่านเพิ่มเติม

การบริการสาธารณะเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (ตัดต้นไม้ริมถนน)

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับ

อ่านเพิ่มเติม