การปิดตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การปิดตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศเลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น (รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายนี้) …จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

การปิดตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์
การปิดตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ