ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565

แสดงความคิดเห็นของท่าน