การตรวจติดตามกรณีมีผู้ร้องเรียนถนนสายบ้านโนนเจริญ หมู่ 10 – บ้านแมด

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามกรณีที่มีประชาชนได้ร้องเรียนถนนสายบ้านโนนเจริญหมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ถึงบ้านแมด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแมด ในการนี้ นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอบุณฑริก ได้เข้าร่วมในการต้อนรับพร้อมด้วย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์, นายดนตรี เจริญสุข นายก อบต.บ้านแมด,นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ และนายวิชาญ สาภิราช กำนันตำบลนาโพธิ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนและข้าราชการของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการประสานของบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการบรรจุโครงการในข้อบัญญัติ ปี 2565 แล้ว โครงการก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ตลอดสาย 1,060 เมตร ซึ่งเบื้องต้นทางเทศบาลเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้อนุมัติงบประมาณลงหินลูกรังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้ว

ดูหน้านี้ : 165
วันนี้: 1
รวมทั้งหมด: 185660

แสดงความคิดเห็นของท่าน