โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์สู่คนที่เป็นอันตราย ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิคม พระเมเด นายเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์สู่คนที่เป็นอันตราย ประจำปี 2565 สนันสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านนาโพธิ์กลาง ดำเนินงานโดยกลุ่มอาสาปศุสัตว์ตำบลนาโพธิ์

ดูหน้านี้ : 792
วันนี้: 1
รวมทั้งหมด: 185727

แสดงความคิดเห็นของท่าน