กิจกรรมเนื่องในวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโพธิ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายอนิรุทธิ์ ภาวะนา ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน