การบริการสาธารณะเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (ตัดต้นไม้ริมถนน)

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ (อำเภอบุณฑริก) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบุณฑริก ได้ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณริมถนนในเขตตำบลนาโพธิ์ (สายตำบลนาโพธิ์ไปตำบลคำครั้่ง) ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าหากเกิดเหตุการณ์พายุและต้นไม้อาจโค่นล้ม ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อการสัญจรไป-มา ได้

แสดงความคิดเห็นของท่าน