การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอบุณฑริก (ฉลองการจัดตั้งอำเภอบุณฑริก ครบ ๑๓๐ ปี) ณ บริเวณตลาดนัดประชารัฐ และบริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน