โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ “Napho Run for Health 2022”

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การจัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ “Napho Run for Health 2022” ซึ่งได้เลื่อนกำหนดการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น

…บัดนี้ คณะกรรมการการจัดงานได้มีมติในการดำเนินการจัดวิ่งเพื่อสุขภาพ “Napho Run for Health 2022” ขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลนาโพธิ์ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้สมัครวิ่งทุกท่านได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.. 80-2364-4234

แสดงความคิดเห็นของท่าน