การตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ บ้านดอนตะโน หมู่ 4

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ออกพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ราย นางนาง วิสกี้ ชาวบ้านดอนตะโน หมู่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เบื้องต้นได้มอบอุปกรณ์อุปโภคบริโภคสำหรับการยังชีพ

แสดงความคิดเห็นของท่าน