โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาโพธิ์” ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลนาโพธิ์ “โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาโพธิ์” ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาชั่วคราวเทศบาลตำบลนาโพธิ์ …ขอขอบคุณไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ห้างร้าน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไปที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนช่วยให้การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และผ่านพ้นไปด้วยดี และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางเทศบาลตำบลนาโพธิ์ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และนำมาปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป

***ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ***

ดูหน้านี้ : 60
วันนี้: 1
รวมทั้งหมด: 185666

แสดงความคิดเห็นของท่าน