กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบุณฑริก (หลังใหม่) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็นของท่าน