โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค กระบือ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค กระบือ ปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ณ AID อุ่นไอดิน ส.สกุลไชยฟาร์ม

แสดงความคิดเห็นของท่าน