ภาพการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และข้าราชการเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ราย นางเพชรบูรณ์ ดุจดา และ นายสมศรี ผาดี

แสดงความคิดเห็นของท่าน