“วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วน, ข้าราชการ, ครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมอำเภอบุณฑริก (สระบัวขาว)

แสดงความคิดเห็นของท่าน