กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วน, ข้าราชการ, พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน