ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

ดูทั้งหมด : 14 ดูหน้านี้

อ่านเพิ่มเติม