การจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้กับประชาชนกรณีขอเปิดทางจำเป็น

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมในการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้กับประชาชนกรณีขอเปิดทางจำเป็น โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางสาวโชติกา พลรักษ์ร่วม นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนาโพธิ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน