กิจกรรม 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ครู และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถือเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติด้วย ณ หอประชุมอำภอบุณฑริกหลังใหม่ (สระบัวขาว)

***ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ

แสดงความคิดเห็นของท่าน