ขอเชิญชมและเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ขอเชิญชวนชาวตำบลนาโพธิ์และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุและสาวงามผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ ในการจัดงาน”โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

แสดงความคิดเห็นของท่าน