ทำบุญตักบาตรโครงการเข้าปริวาสกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรฯ ภาคฤดูร้อน ปี 2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ข้าราชการ ,ครู และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ตามโครงการเข้าปริวาสกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรฯ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดป่าศรีมงคล ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็นของท่าน