กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน Big CIeaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วน ,ข้าราชการ, พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน Big CIeaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ พื้นที่ หมู่ที่ 5 และเก็บขยะริมถนนสองข้างทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน