โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุ ตาม พรบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุ ตาม พรบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุตัน ทองคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย สิบเอกกฤษฎา วิศรุตากุล รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนายวิชาญ คำสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์

ดูหน้านี้ : 267
วันนี้: 2
รวมทั้งหมด: 209696

แสดงความคิดเห็นของท่าน